OVER de NLD

Over de werkgroep NLD


De "werkgroep Natuur en Landschap Duurswold" is in 1994 opgericht om bewoners en bezoekers te betrekken bij natuur en landschap in onze regio. Ook dient de werkgroep als klankbord voor gemeente en provincie bij nieuwe inrichtingsplannen.

 Jaarlijks waren meerdere excursies en lezingavonden vast onderdeel van het programma van de werkgroep NLD. Een uitgebreide webpage gaf informatie over de  natuurgebieden van Duurswold.

De streek Duurswold valt grotendeels samen met de gemeente Slochteren, inmiddels onderdeel van de nieuwe gemeente "Midden-Groningen".

Daarmee heeft ook het gezicht van de werkgroep zich veranderd. Wel zijn de doelstellingen en de betrokkenheid bij het beleid in de nieuwe gemeente ongewijzigd,   maar de jaarlijkse activiteiten zijn aangepast aan de vraag van de bewohners.

In 2022 kon de werkgroepNLD in samenwerking met uitgeverij Profiel een nieuwe editie van "De natuur van Duurswold" uitgegeven.


De werkgroepNLD staat altijd open voor uw initiatieven en vragen, en is graag bereid op incidentele basis ook in de toekomst excursies en lezingen te organiseren.

Aankondigingen vinden plaats via de plaatslijke pers en op deze webpage. Daarnaast bestaat de mogelijkheid u via de e-mail te laten informeren.