Over Duurswold

DUURSWOLD

Wat maakt het landschap van Duurswold zo bijzonder? De natuurgebieden van Duurswold dragen allen de sporen van zowel een lange geologische geschiedenis als van een meer dan tienduizend jaar lange bewoningsgeschiedenis. Daardoor is een grote variatie en eigenheid onstaan, van veen, zand en kleigronden en een prachtig contrast van een open landelijk gebied met het bewoningslint dat zich uitstrekt van de stad Groningen via Slochteren tot voorbij Siddeburen. Duurswold kan men beschrijven als het gebied dat begrensd wordt door de infrastructuur van de A7 van Groningen naar Hoogezand, het Eemskanaal en de N33 vanaf Appingedam naar Zuidbroek. Het valt daarmee grotendeels samen met het grondgebied van de gemeente Slochteren, vanaf 2018 deel uitmakend van de nieuwe gemeente Midden Groningen

DuurswoldGebiedAbout