Over de NLD

NLD staat voor Natuur en Landschap Duurswold, een gebied ten oosten van de stad  Groningen.

Voor de vorming van het landschap van Duurswold zijn de twee laatste ijstijden van doorslaggevend belang geweest. Vanuit Scandinavië werd keileem aangevoerd, wat nog zichtbaar is als de verhoogde rug van Harkstede, via Slochteren naar Siddebueren. Rondom vinden men Rietmoerassen, veenplassen, bossen en graslanden.

Meer >>

 

 

 

De werkgroepNLD  wil bewoners en bezoekers betrekken bij natuur en landschap in onze regio.

Meer >>

 

 

 

De werkgroep organiseert elk jaar excursies,  lezingen en discussies over relevante thema’s uit en over de natuur van Duurswold.

Meer over het actuele programma >>

 

Informatie over onze rijk geïllustreerde gids

De Natuur van Duurswold”  WANDEL EN FIETSROUTES DOOR MIDDEN-GRONINGEN

HIER >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trekt den toch nao ’t Schild tou minsen,
Aal dei holt van d’ ainzaomheid,
Gaot daor roeien, zeilen, vissen,
Hail allain — of mit joen meid,
D’r is gain ain dei joe komt steuren,
Schoef de boot maor tussen ’t rait,
Wat ie zeg’n ken nooit ain heuren,
En de vissen klikken nait.”

Hendrik A. Almoes, Schildlaidje

bootshaus