Natuurgebieden

Duurswold

Aan het begin van de negentiger jaren is er een omdenken over natuur en landschap. Het ontwerp van een Ecologische Hoofd Structuur in Nederland, die de aanwezigheid van natuurgebieden zeker stelt of zelfs vergroot en die zorgt voor verbindingen tussen die natuurgebieden, zal een grote invloed hebben op Duurswold. In 1994 wordt door de provincie Groningen een gebiedsperpectief Midden Groningen vastgesteld voor een gebied van 6300 hectare. Daarvan is 1700 hectare voor natuur bestemd en dat betekent de aanleg van 1100 hectare ‘nieuwe natuur’.

 

ecolHofdst
veenOermoeras

Het globale natuurdoel is het creëren van een ‘veen-oermoeras’. De smalle vorm en de ligging van het gebied zijn het resultaat van een afweging van landbouw- en natuurbelangen: grondkwaliteit en problemen met de ontwatering in het lage hart van Duurswold spelen daarbij een grote rol.

Afgezien van het al bestaande natuurgebied om de Slochter Ae en de Scharmer Ae en van enkele percelen aan het Schildmeer moet de rest van het gebied worden omgevormd van grasland en akkers naar natuurgebied gericht op een extensief toekomstig beheer.

 

herinrich
IMG_7662

In 2016 kan de inrichting worden afgesloten en zijn vrijwel alle inrichtingsdoelen gehaald. Heel belangrijk is het toegenomen draagvlak, zowel bij de agrarïers die betrokken zijn bij inrichting en beheer, verenigd in Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren, als bij de streekbewoners die hun wensen voor wandel-, fiets- en ruitervoorzieningen in en rond de natuurgebieden grotendeels gehonoreerd zien.

De vier natuurgebieden: Westerpolder, Ae’s Woudbloem, Dannemeer en Schildmeer krijgen eind 2014 de naam ‘t Roegwold.

troegwold
Harksteder Broeklanden - Sleedoorn

Maar Duurswold heeft meer te bieden. Vier andere natuurgebieden, de Harksteder Broeklanden met de millennia oude Kleisloot, Rijpemaa, Baggerputten en de landgoedbossen van de Fraeylemaborg hebben elk een eigen ontstaansgeschiedenis en een eigen karakter.

De nieuwste ontwikkelingen in Duurswold is de inrichting van dorpsrandparken.