Fraeylemaborg, Slochterbos met Overbos

Fraeylemaborg, Slochterbos met Overbos

Ligging: Hoofdweg nabij het centrum van het dorp Slochteren
Eigenaar Fraeylemaborg en Slochterbos: Gerrit van Houten Stichting
Eigenaar Overbos: Groninger landschap
Oppervlakte: Totaal 31 hectare
Bereikbaarheid:
Auto: Parkeerterreinen Fraeylemaborg en Slochter haven/Erfgoedplein, beiden aan de Hoofdweg – Slochteren
Fiets: De Fraeylemaborg ligt aan het traject tussen de knooppunten 34-48
Openbaar vervoer: Lijn 78 en 178, halte Slochteren – Fraeylemaborg
Wandeling: Door Slochterbos loopt een netwerk van wandel paden,
rondwandeling 3.2 km. Overbos: wandeling 1 km

Gezien tijdens een excursie in het Slochter bos:

Blauwe Reiger; Boomklever; Buizerd
Fitis
Geelgors; Gekr.Roodstaart; Groenling; Gr. Bonte Specht; Grote Lijster
Havik; Heggemus; Holenduif; Houtduif
Kauw; Kievit; Koolmees
Merel
Nijlgans
Pimpelmees
Roodborstje
Spreeuw
Tjiftjaf
Vink
Wilde Eend; Winterkoning; Witte Kwikstaart
Zanglijster; Zwartkopje; Zwarte Kraai

Haas
Ree