Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door de website en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De werkgroep Natuur en Landschap Duurswold (werkgroepNLD) behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Wijzigingen zullen op de website bekend worden gemaakt.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en gebruikmaking van de website en de daarop geboden informatie is geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

De gegevens op deze website kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Ook is het ontwerpen en samenstellen van de website met de grootst mogelijke zorg gebeurd staat de werlgroepNLD niet voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert de werlgroepNLD dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke computerprogramma’s.  De de werlgroepNLD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van, of de onmogelijkheid om gebruik te maken van, de website en de daarop verstrekte informatie.

Verwijzingen

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites van derden, die niet het eigendom zijn van de de werlgroepNLD, zijn slechts opgenomen voor het gemak van de gebruiker van de website.  De de werlgroepNLD heeft geen zeggenschap over de web-sites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. De de werlgroepNLD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrecht

Alle informatie op deze website is eigendom van de de werlgroepNLD, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De de werlgroepNLD behoudt zich deze eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. De website en de daarop verstrekte informatie mag uitsluitend voor eigen gebruik worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de de werlgroepNLD is het niet toegestaan informatie, fotos, karten of ander beeldmateraal, zoals bv logos aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, te hergebruiken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Dat geld vooral voor commerciële doeleinden.

Privacy statement

De de werlgroepNLD verzamelt geen persoonsgegevens en gebruikt geen zogeheten “cookies” voor de analyse van bezoekersgedrag.

Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen of opmerkingen deze website betreffend stellen wij het op prijs als u deze door geeft via ons e-mail formulier