Dannemeer – hot spot voor vogelspotters

Het Dannemeer is deze zomer een hot spot voor vogelspotters. Een greep uit de waarnemingen: zo’n 100 nesten bezet in de oeverzwaluwenwand, 25 broedparen geoorde fuut,  meer dan 20 (broedende) witwangsterns, broedende steltkluten, meerdere zwarte sterns, tientallen grote zilverreigers en lepelaars en ooievaars. Verder gewone kluten, futen, kemphanen, roerdompen, bruine kiekendieven, zwarte ibis, kleine zilverreiger, porseleinhoen. Sommige soorten zie je niet maar kun je alleen maar horen en dan meest alleen maar ‘s nachts. De ganzen met hun jongen die sommige agrariers verontrusten zijn juist heel zichtbaar omdat ze afhankelijk zijn van kort gras. Vandaar dat ze geconcentreerd zitten op de kaden en wegbermen.