Hallo leden en vrienden van de werkgroep NLD

van Zophobas 24.05.2016

Welkom bij de eerste blog van de vernieuwde NLD-site!

De werkgroep NLD is inmiddels 22 jaar oud.  Met 60 leden geen grote club, maar wel een met veel kennis over de natuur in onze omgeving. Dankzij het enthousiasme van onze leden zijn we elk jaar weer in staat de bewoners van deze streek een programma te bieden dat  inkijk biedt in de vele aspecten van de natuur om ons heen.

Dit jaar is een bijzonder jaar voor de werkgroep. De natuurinrichting Midden-Groningen is zo goed als afgerond. We leven nu temidden van prachtige natuurgebieden die niet alleen schuil- en rustplekken voor alle soorten planten en dieren bieden, maar ook de bezoekers de mogelijkheid geven te ontspannen en te genieten. Om de keuze voor alle geïnteresseerden makkelijker te maken heeft de werkgroep in samenwerking met uitgever Profiel een boekje over alle natuurgebieden samengesteld.

De indeling van het boekje uit zich nu ook op deze vernieuwde website onder het menupunt “Natuurgebieden”. Daar kunnen bezoekers van de gebieden in de toekomst verdere achtergrondinformatie vinden of actuele, op het moment spelende bijzonderheden.

Het boekje

De Natuur van Duurswold”  WANDEL EN FIETSROUTES DOOR MIDDEN-GRONINGEN
is voor 9.95 euro verkrijgbaar in de boekhandel. Voor leden van de werkgroep is het gratis.