Over de werkgroep

De WERKGROEP

De werkgroep Natuur en Landschap Duurswold met (2016) ruim 60 leden wil bewoners en bezoekers betrekken bij natuur en landschap in onze regio. De werkgroep organiseert excursies in Duurswold en  lezingen en discussies (vaak in dorpshuis Tonegido, Hellum, zie contact). De werkgroep is aangesloten bij de Natuur en Milieufederatie Groningen. Via een stuurgroep is de werkgroep gesprekspartner bij beleidsontwikkelingen op landschap- en natuurgebied in Duurswold. Voor aanmelding als lid van de werkgroep (jaarlijkse bijdrage 10 €), zie contact.  

overDeWerkgroepIntro