Programma 2021

In 2020 kon helaas alleen onze eerste bijeenkomst, de lezing van Theo de la Ruelle over nachtvlinders, doorgaan. Alle excursies later in het jaar moesten we helaas afzeggen. Je bent van ons gewend dat eind van het jaar hier het nieuwe programma geplaatst wordt, maar helaas kunnen we met alle onzekerheden nog geen concrete activiteiten plannen.

Hou daarom onze website, Twitter en Facebook in de gaten, maar ook het Bokkeblad. Zodra de mogelijkheid zich voordoet dat we weer ‘gewoon’ met een groep bij elkaar mogen komen voor een lezing of excursie, zullen we het via die kanalen laten weten.


De lezingen en excursies van de Werkgroep Natuur en Landschap Duurswold zijn gratis toegankelijk, van niet-leden wordt een kleine financiële bijdrage op prijs gesteld.
Voor aankondigen en wijzigingen in het programma de huis aan huisbladen, Facebook en Twitter.