Programma 2019

Vrijdagavond 8 februari : Lezing Aaldrik Pot – Diersporen in de natuur

“Je ziet me niet maar ik was er wel”, onder dat motto hield Aaldrik Pot een lezing over diersporen: ”Wist je dat dieren vaak dezelfde wegen volgen als mensen en andersom? Het leven van roofdieren, roofvogels en uilen laat me nooit meer los” . Op 11 mei verschijnt het Prentenboek van Aaldrik Pot en René Nauta over diersporen. Op 21 september volgt er op deze lezing een terreinexcursie, maar nu kregen we eerst een boeiend voorproefje.

Een verslagje van deze lezing vind je hier.


Zaterdagochtend 11 mei :  Vroege Vogeltocht in de Harksteder Broeklanden

Dit bijzonder gebiedje, vlak bij de nieuwe meerpartijen van Meerstad bestaat nog steeds, en dat is mooi, omdat voorlopig de kap van bos en bosschages rond de eeuwenoude Kleisloot niet doorgaat. Nu kunnen we genieten van vroege vogelactiviteit in een afwisseling van bos, graslanden, waterlopen en de erfbeplanting rond een verdwenen boerenbehuizing.
Onder leiding van Theo de la Ruelle gaan we dit mooie gebiedje nader verkennen.
Waar: einde van de Pilotenweg, Harkstede.
Aanvang: 06.00 u


Vrijdagavond 5 juli : Nachtvlinderavond in de Baggerputten

We beginnen met een korte inleiding door Theo de la Ruelle over nachtvlinders, over soorten, gedrag en hoe ze het best waar te nemen. Dan gaan de lampen aan en bekijken we welke vlinders we op de witte lakens gaan aantreffen. Vangsten kunnen in alle rust op soortnaam gebracht via vangbuisjes en onder de loep. En hoe lang we doorgaan? Dat hangt af van uw enthousiasme (en natuurlijk van het weer).
Raadpleeg de website, Twitter en Facebook bij slecht weer!
Waar: Eind van de Stichtingslaan, Slochteren, bij het paviljoen van de visclub.
Aanvang: 21.30 u


Zaterdagochtend 21 september: Diersporenexcursie in Midden-Groningen

Met de kennis opgedaan tijdens de lezing van 8 februari, of uit het boek van Aaldrik Pot en René Nauta, dat inmiddels verschenen is, gaan we ergens in de gemeente Midden-Groningen op pad. Waar is nog niet bekend. Het voordeel is dat Aaldrik Pot ook de excursieleider is, dus we kunnen hem ook direct vragen of wat we denken te zien een echt en warm dierenspoor is. En ongetwijfeld zal Aaldrik ons op tal van diersporen wijzen die we helemaal niet hebben opgemerkt.
Waar: Dit wordt nog nader bekend gemaakt
Aanvang: 09.00 u


De lezingen en excursies van de Werkgroep Natuur en Landschap Duurswold zijn gratis toegankelijk, van niet-leden wordt een kleine financiële bijdrage op prijs gesteld.
Voor aankondigen en wijzigingen in het programma de huis aan huisbladen, Facebook en Twitter.