24e JAAR NLD - Jaarprogramma 2018

 

Vrijdagavond  2 februari:  Natuur in Duurswold: Orchideeën met Christophe Brochard

            

Lezing van Christophe Brochard uit Groningen over deze fascinerende planten. Van de 20000 soorten komen er zo’n 40 voor in ons land. Onlangs ontdekte kenner en fotograaf Christophe in het Lauwersmeer de 41e, de puperrode orchis, “de zeldzaamste orchidee van Groningen”, een voor het vasteland van Nederland nieuwe soort.

De vormen- en kleurenrijkdom van deze 20000 orchideeënsoorten op aarde is natuurlijk overweldigend. Dat geldt ook zeker, in iets bescheidener vorm, voor de ruim 40 Nederlandse soorten. En het valt niet mee daarover een goed overzicht te krijgen, te weten waar we welke soorten kunnen verwachten. Of zelfs een nieuwe Nederlandse soort te ontdekken! Dat deed onlangs Christophe Brochard, met de purpurorchidee in het Lauwersmeergebied. Christophe, die kennen we toch als een enthousiaste kenner en fotograaf van libellen? Tsja, gelukkig voor ons behoren ook orchideeën tot de specialismen van Christoph en dus kunnen we weer een boeiende avond verwachten van deze bevlogen spreker.

Aanvang:  20.00 uur in Dorpshuis Tonegido,  Hoofdweg 52a, 9627 PE Hellum

 

Zaterdagochtend  19 mei Vroege vogeltocht naar de Haansplassen.

Onze traditionele vroege vogel excursie dit jaar naar de Haansplassen. Met de nieuwe inrichting van het gebied hopen we op veel verrassende soorten, waaronder zeker de blauwborst.

Aanvang:  6.00 uur.

Ontmoetingsplaats: einde van de Herenhuisweg, Hellum.

 

Dinsdagavond 15 juni: Lange kijker excursie Dannemeer

Natuurlijk “doen” we ook het knuppelpad, maar vooral zullen we vanaf de dijk, al dan niet vanuit een klapstoel, de telescopen richten op de inmiddels beroemde verzameling broedvogels van het Dannemeer.

Wandelschoenen dan wel laarzen zijn aan te bevelen.

Aanvang:  19.30 uur.

Ontmoetingsplaats:  parkeerplaats aan oostzijde van de Dannemeerweg, Schildwolde.

 

Vrijdag 13 juli (onder voorbehoud):  Nachtvlinderavond, Wildemansheerd, Schildwolde.

Voor we de lampen aanzetten om de vlinders op onze lakens te kunnen bewonderen is er eerst een inleiding over deze prachtige insecten. Voor het lokken van nachtvlinders is droog weer onontbeerlijk. Dus houdt uw onze website, de huis aan huisbladen, Facebook en Twitter in de gaten voor nadere informatie.

Aanvang:  22.00 uur.

Ontmoetingsplaats:  Uiterburenweg 6, Schildwolde.

 

Vrijdagavond 14 september Roofvogels herkennen, een avond met Theo de la Ruelle

Gedrag, beeld en geluid van onze roofvogels worden besproken en toegelicht, met gouden tips voor een zekere herkenning.

Aanvang: 20.00 uur in Dorpshuis Tonegido, Hoofdweg 52a, 9627 PE Hellum

 

Zaterdagochtend 20 oktober:  Paddenstoelen excursie, Sparrenbos Kolham

Een excursie o.l.v. paddenstoelenexpert Inge Somhorst door het sprookjesbos van Kolham dat inmiddels zeker behouden blijft onder de regie van de werkgroep Kolhamster Mainschoar. Als het weer het toelaat maken we misschien nog een uitstapje naar de uitkijktoren van de Westerpolder

Aanvang: 9.00 uur

Ontmoetingspunt: parkeerplaats Uiterdijk, Kolham.

 

NLD-excursies zijn voor leden van de NLD en kinderen gratis, niet leden betalen € 2,-. Aankondigingen via het  Bokkeblad, deze website en Twitter.


In de gedrukte nieuwsbrief voor onze leden worden alle nieuwe excursies, met achtergrondinformatie, en de activiteiten van vorig jaar uitgebreid besproken. Lid worden? Dat kan voor maar 10 Euro/jaar!

paddo